Aanwezigheidsregistratie in de schoonmaaksector​
Wat wijzigt er vanaf 1 september 2024?

De strijd tegen sociale fraude, meer veiligheid en transparantie is het doel van de nieuwe regelgeving (aanpassing Programmawet van 26 december 2022) die vanaf 1 januari 2024 van start gaat. Bovendien zou de aanwezigheidsregistratie de administratieve lasten voor aannemers en onderaannemers met betrekking tot het melden van de arbeidsuren verminderen.

Vanaf 1 januari 2024 geldt er een uitgebreide meldingsplicht voor onderhouds- en/of reinigingswerken aan onroerende goederen, ongeacht de waarde van de werken en ongeacht of men met onderaannemers werkt. 

Voor die registratie lanceert de RSZ in januari 2024 een nieuwe onlinedienst: Check In and Out at Work. Werknemers kunnen hun schoonmaakactiviteiten vanaf die datum al registreren. De verplichting om deze activiteiten te registreren geldt echter maar vanaf 1 september 2024. 

Vanaf 1 september 2024 moeten aanwezigheden op het werk geregistreerd worden in de schoonmaaksector

// Zonder zorgen voldoen aan de nieuwe normen ?

Ontvang ons gratis
info-pakket per email

+ Wat zijn de nieuwe regels ?
+ Hoe gaat u praktisch te werk ?
+ Hoe bereidt u zich voor ?
+ Hoe laat u uw medewerkers eenvoudig registreren ?
+ Hoe vermeidt u boetes, zonder kopzorgen en zonder dagelijkse opvolging ?